Material i ventilationsfilter

Filter tillverkas av glasfiber, plast, metall eller aktivt kol. Avskiljningen i glasfiberfilter sker mekaniskt, medan plastfibrer som inte kan göras lika tunna beöver laddas elektrostatiskt för att små partiklar ska fastna. Enkla tvättbara filter av stickad aluminiumtråd används i kök, restauranger och i vissa industrier, se Figur 2.52. Filtrens uppgift är att avskilja fett för att minska risken för brand i frånluftskanalen. Matos kondenserar på aluminiumtrådarna där fettet också fastnar. Metallfilter har god förmåga att avskilja fett men dålig för partiklar. Det återanvänds efter rengöring i diskmaskin.

Köksfilter

Köksfilter

Lukter och gaser kan filtreras bort med ett absorberande gasfilter med aktivt kol, som har mycket stor aktiv area, ca 1500 m² per gram och avskiljer nästan 100 % tills det är mättat, därefter släpps gaserna igenom.