Hantera kasserade ventilationsfilter

Oftast är det en kombination av pollen, avgas och dammpartiklar i ett vanligt ventilationsfilter. När du ska hantera kasserade filter bör du faktiskt vara försiktighet vid filterbyte och rådet är att använda filtermask när du byter dina filter, så riskerar du inte att inandas de farliga partiklarna. Många av aggregatens filter har metallram, oftast går det att ganska enkelt ta loss filterdelen från ramen och sortera ramen i metallskrot och filterdelen som restavfall. Har man träram eller filterkasseter så kan du sortera hela ventilationsfiltret som restavfall.
Byta ventilationsfilter

Hur ofta byter man ett filter?
Ett filter samlar på sig en mängd olika partiklar under sitt liv och vissa partiklar är mer farliga än andra. Därför rekommenderar man oftast att byta minst 1 gång per år och helst 2 ggr. Byggnader som befinner sig inom en radie om ca 2km från en större trafikerad väg samlar mycket giftiga avgaspartiklar i sina filter. Byggnader som befinner sig nära skogsområden samlar en stor koncentration av pollen i sina ventilationsfilter. Du som bor vid kusten  behöver oftast bara byta 1ggr per år, förutsatt att det inte finns en stor trafikerad väg inom en radie om 10km.