Människor, luftföroreningar och luftfilter

Man har kommit fram till att det finns ett klart samband mellan partiklar i luften och människors hälsa. Alltså så bör man använda ventilationsfilter för att påverka hälsan. Man kan påstå att det är onödigt med luftfilter då vi inte andas filtrerad luft när vi befinner oss utomhus. Men då ska man komma ihåg att man till stor del av sitt liv vistas i lokaler inomhus och därför bör man filtrera luften där det är möjligt. Skolor, i bilar, många kontor och sjukhus är utrustade med luftfilter och desto mindre exponering för luftföroreningar desto bättre.

Ventilationsanläggning
Syftet med en ventilationsanläggning är att tillföra ren luft till huset samt transportera bort den förorenade luften. Med ett FTX-aggregat så får man denna funktion plus att man med vårt kalla klimat återvinner värmen i luften så den inte går förlorad. Det fungerar så att det sitter ett tilluftsfilter först i aggregatet som luften passerar och därefter skickas den rena luften genom en värmeväxlare som blivit uppvärmd av den förbrukade luften som är på väg ut. Därefter skickas den rena och uppvärmda luften in i huset via tilluftsdon i sovrum och vardagsrum mm. Den förbrukade luften sugs upp via frånluftsdon i frånluftsventiler i husets toalett, kök, tvättstuga och badrum. Den förorenade luften passerar också ett filter innan den når värmeväxlaren så att den inte smutsar ned växlaren samt överför partiklar till den nya luften. Därefter leds den förbrukade luften ut ur huset.

Ventilationsfilter
För att öka livslängden på filterna och därmed även få minskad luftmotstånd så försöker man i moderna luftfilter öka filterytan. För använde man nästan alltid planfilter som ger en mycket liten yta med kort livslängd och dessutom ger snabbt ett högt luftmotstånd. Men genom att vecka filtermaterialet får man kassettfilter med mycket större yta. Har man plats i FTX-aggregatet så kan man utforma filtret som en påse eller att filtret har flera fack utformade som påsar och detta kallas påsfilter. Påsfilter är en bra lösning som ger stor filteryta till lågt pris och är det vanligaste förekommande luftfiltret numera.

Vilken filterklass bör man ha i aggregatet?
Man har kommit fram till att rekommendationen är filterklass F7 på tilluften och gärna lägst F5 på frånluften. Ändrar man filterklass i ett aggregat så förändrar man tryckfallet i aggregatet och luftflödena i huset som då bör kontrolleras och eventuellt justeras på nytt.